Heeft u vragen, bel:   024 345 4124

Disclaimer
Disclaimer

ALGEMEEN

Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Drukwerkfabriek, hierna te noemen: “DWF”, stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel DWF met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. DWF aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.

DISCLAIMER

Deze website maakt gebruik van analytische cookies door het gebruik van Google Analytics. Hierdoor kunnen wij meer te weten komen over het gebruik van bezoekers op deze website. Dit gebeurt doordat Google Analytics een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon plaatst. De verzamelde gegevens worden door Google Analytics geanalyseerd en deze resultaten worden aan ons ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kunnen wij aanpassingen maken op onze website en of services.